Właściwości tekstu

Właściwości tekstu

Większość czcionek ma różne odmiany, takie jak pogrubienie i kursywa. Kiedy pisarze tworzą nową czcionkę, nie jest niczym niezwykłym dla nich indywidualnie spreparowanie oddzielnej, grubszej wersji każdego znaku dla grubszej odmiany.

Pomimo całej tej dokładnej pracy, przeglądarki mają tendencję do korzystania z algorytmu, który normalną wersję czcionki po prostu pogrubia. Ponieważ przeglądarki wykorzystują algorytm, to znaczy, że można również tworzyć węższą wersję czcionek. To do tego służy właściwość font-weight.

Możliwe wartości dla font-weight to:

normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Poniższy przykład używa kilku różnych wartości:

p.one {font-weight:normal;}
p.two {font-weight:bold;}
p.three {font-weight:normal;}
p.three span {font-weight:bolder;}
p.four {font-weight:bold;}
p.four span {font-weight:lighter;}
p.five {font-weight:100;}
p.six {font-weight:200;}


Comments are closed.